ÀGORA
DE 100

L’Àgora de 100 és un espai de reflexió i diàleg dirigit a aportar idees, reivindicacions i propostes al debat públic des d’una col.lectivitat que massa sovint no és tinguda en compte: les persones joves. Amb l’arribada de la Covid-19 es va fer evident la necessitat de parar i repensar el món que volem i, amb aquesta iniciativa, el CJB i la Càtedra Re-generation UPF hem facilitat un conjunt de debats per tal de visibilitzar el potencial, la pertinença i la urgència de diferents aportacions juvenils.

Entre l’abril i el juny de 2021, un total de cent joves activistes i de l’acadèmia vinculades amb Barcelona han consensuat un decàleg conjunt de trenta reptes i trenta propostes. Tot plegat, amb l’objectiu final d’impulsar accions d’incidència política dirigides a les polítiques de joventut, als òrgans municipals barcelonins i a les institucions acadèmiques. 

El decàleg ha estat elaborat des d’una visió municipalista, buscant assenyalar responsables en l’entorn més proper a diverses problemàtiques detectades. Al mateix temps, incorpora una nítida mirada de justícia global (les aportacions busquen el benefici col.lectiu de les barcelonines, però en cap cas una millor Barcelona en detriment del seu entorn, al qual està intrínsecament lligat) i pren en especial consideració la justícia intergeneracional, perseguint un present i un futur amb dignitat pel conjunt de la població, revertint els retrocessos d’una generació a una altra en un món en descomposició.

El global de cent participants han treballat per eixos temàtics, constituint deu grups de deu persones cadascun. Els àmbits temàtics abordats són els següents: feminismes i LGTBI+; model econòmic i desigualtats; emergència climàtica; models educatius; democràcia i lluita contra l’autoritarisme; canvi tecnològic; model territorial i mobilitat; drets dels pobles; antiracisme i decolonialitat; cultura com a motor de canvi.

Fases del projecte:

  • Fase 1 – Grup d’impuls: vint joves, la meitat de l’acadèmia i l’altra meitat activistes, han preparat en primera instància els debats tot seleccionant els reptes prioritaris a traslladar a l’Àgora de 100.

 

  • Fase 2 – Àgora de 100: vuitanta joves s’han afegit a l’impuls inicial, constituint el conjunt definitiu de cent participants i treballat per eixos temàtics per tal de consensuar tres reptes i tres propostes de solució prioritàries en cadascun d’ells. La tasca dels deus eixos ha donat per resultat el total de trenta reptes i propostes destacades.