MAPEIG DE LLUITES JUVENILS A LA MEDITERRÀNIA

La crisi multidimensional global (econòmica, social, democràtica, climàtica, de cures…) que atravessem troba resistències allà on es manifesta, amb especial èmfasi entre la gent jove. Tanmateix, si bé les causes d’aquesta crisi tenen una dimensió global, sovint els actors (e.g. moviments socials, organitzacions, col.lectius, …) que lluiten per revertir-les i transformar el món estan fragmentades, poc connectades.

A la regió Mediterrània, els desequilibris i desigualtats entre el nord i el sud global són enormes. Les polítiques de la UE són responsables i còmplices d’aquesta situació, exemplificada, entre d’altres, per la fossa comú en què han convertit la Mar Mediterrània les últimes dècades i la pobresa a les riberes sud i est de la mar.

El Mapeig de lluites juvenils a la Mediterrània ha de permetre visibilitzar un conjunt ampli d’actors diversos que lluiten a tota la regió, a la vegada que esdevé una eina que ajuda a superar l’esmentada fragmentació de lluites i a construir des d’una perspectiva internacionalista, horitzontal i de base que trenca amb la divisió nord-sud existent i tot el que comporta. 

Aquest ‘Mapeig’ pren la forma d’un mapa interactiu on hi trobem les entitats, organitzacions, moviments socials, col.lectius, plataformes i altres actors que treballen en la regió Mediterrània en la defensa dels drets humans i dels pobles entorn als diferents conflictes actius a la regió. L’objectiu del mapa i de la recerca participada i participativa que hi ha al darrere és la visibilització dels casos de vulneració de drets humans a joves a la Mediterrània i les experiències de resistència i lluites populars, donant continuïtat, ampliant i estenent la feina feta amb la recerca “Young Defenders: casos de vulneració de drets a joves i experiències de resistència i mobilització popular a la Mediterrània (2019)”. Així doncs, amb el mapa podrem situar i conèixer tota la constel.lació de moviments i associacions juvenils que actualment treballen a la Mediterrània en diferents àmbits de lluita (feminisme, ecologisme, migracions i refugi, drets dels pobles, drets humans, etc.) com a pas previ o complementari a l’establiment de noves aliances o el reforçament i l’impuls d’aliances ja existents.

L’elaboració del mapa interactiu és fruit d’un procés de treball col.lectiu impulsat per un grup motor de joves activistes de diferents organitzacions de la regió i liderat per l’SCI Catalunya, especialment pel grup local de joves activistes per la Mediterrània, Midicat. El mapa contindrà fitxes informatives sobre els moviments, amb fotografies, enllaços i informació de contacte de les respectives organitzacions i les seves lluites, i estarà principalment enfocat al treball en i amb la regió MENA (ribes sud i est de la mediterrània, ‘Middle-East and Northern-Africa’ per les sigles en anglès)

El mapa en sí i la feina d’enxarxament i recerca que hi ha al darrere, a més, son passos previs a la convocatòria d’un fòrum internacional de joves en lluita a la Mediterrània per al 2022 on hi haurà espais formatius, d’incidència política, i comunicació política per tal de  compartir la situació i els reptes del jovent a l’àrea de la Mediterrània, que ens permeti continuar traçant i bastint conjuntament les línies estratègiques de lluita entre múltiples organitzacions a ambdues ribes del mediterrani. Prèviament a la realització d’aquest forum, les activistes també participaran del Fòrum Virtual de les lluites juvenils globals que tindrà lloc la tardor de 2021 i en què hi haurà espais de debat centrats en la regió mediterrània.

Notícies Notícies Notícies Notícies Notícies Notícies Notícies