Qué és
youth act!?

Les persones joves han sigut històricament catalitzadores de mobilitzacions populars arreu del planeta i així continua sent. El potencial dels moviments juvenils els ubica a primera línia de les reivindicacions per la igualtat de drets, per l’emergència climàtica, de la lluita en contra del capitalisme i la repressió policial, pels drets sexuals i reproductius, com tantes altres qüestions que no poden esperar més per garantir un present i un futur dignes per a tothom.

Al mateix temps, però, les seves veus no són prou tingudes en compte o són directament silenciades. Les joves sovint són criminalitzades pel seu paper capdavanter, i l’estigma i la invisibilització són sempre majors per a moltes a qui ni s’encabeix en l’imaginari col.lectiu de la joventut. És per això que YOUTH ACT! vol reivindicar les aportacions de la diversitat de joventuts, també les de les que no existeixen a ulls de les autoritats i, en definitiva, les de totes nosaltres; les defensores de drets humans. 

I és que som moltes les que, aquí i arreu, participant de la nostra comunitat de maneres molt diverses, som defensores: les que aturem desnonaments, les que ens manifestem, les que ens organitzem a la feina i a les aules, les que defensem la sanitat, els recursos naturals i molt més. YOUTH ACT! busca ser un espai de diàleg, propostes i intercanvi d’idees entre les barcelonines i amb el món, un espai que contribueixi a prendre consciència de les interdependències entre l’àmbit local i un món global en què s’observen greus vulneracions de drets humans.

 

Ho fem des d’una Barcelona que sovint és definida com una ciutat solidària i compromesa, tot i que no és menys cert que l’existència d’un CIE al seu interior apunta en direcció oposada, com també les alarmants desigualtats que hi cohabiten, l’expulsió de moltes de les seves veïnes, o les hostilitats envers els grups socials més vulnerabilitzats, incloses les joves, entre tantes altres problemàtiques.

Per tot això, la Càtedra Re-generation UPF, el grup de recerca JOVIS, l’SCI i el CJB impulsem YOUTH ACT!, un projecte que vol destacar la cara transformadora de la ciutat duent a terme trobades entre joves activistes, acadèmiques i col.lectius d’arreu del món. Volem crear un espai on compartir experiències, coneixements i maneres de fer per tal de teixir aliances, definir reptes comuns i fer incidència política col.lectiva prenent en consideració les perspectives d’arreu.

ÀGORA
DE 100

L’Àgora de 100 és un espai de reflexió i diàleg dirigit a aportar idees, reivindicacions i propostes al debat públic des d’una col.lectivitat que massa sovint no és tinguda en compte: les persones joves. Amb l’arribada de la Covid-19 es va fer evident la necessitat de parar i repensar el món que volem i, amb aquesta iniciativa, el CJB i la Càtedra Re-generation UPF hem facilitat un conjunt de debats per tal de visibilitzar el potencial, la pertinença i la urgència de diferents aportacions juvenils.

Entre l’abril i el juny de 2021, un total de cent joves activistes i de l’acadèmia vinculades amb Barcelona han consensuat un decàleg conjunt de trenta reptes i trenta propostes. Tot plegat, amb l’objectiu final d’impulsar accions d’incidència política dirigides a les polítiques de joventut, als òrgans municipals barcelonins i a les institucions acadèmiques. 

El decàleg ha estat elaborat des d’una visió municipalista, buscant assenyalar responsables en l’entorn més proper a diverses problemàtiques detectades. Al mateix temps, incorpora una nítida mirada de justícia global (les aportacions busquen el benefici col.lectiu de les barcelonines, però en cap cas una millor Barcelona en detriment del seu entorn, al qual està intrínsecament lligat) i pren en especial consideració la justícia intergeneracional, perseguint un present i un futur amb dignitat pel conjunt de la població, revertint els retrocessos d’una generació a una altra en un món en descomposició.

El global de cent participants han treballat per eixos temàtics, constituint deu grups de deu persones cadascun. Els àmbits temàtics abordats són els següents: feminismes i LGTBI+; model econòmic i desigualtats; emergència climàtica; models educatius; democràcia i lluita contra l’autoritarisme; canvi tecnològic; model territorial i mobilitat; drets dels pobles; antiracisme i decolonialitat; cultura com a motor de canvi.

Fases del projecte:

  • Fase 1 – Grup d’impuls: vint joves, la meitat de l’acadèmia i l’altra meitat activistes, han preparat en primera instància els debats tot seleccionant els reptes prioritaris a traslladar a l’Àgora de 100.

 

  • Fase 2 – Àgora de 100: vuitanta joves s’han afegit a l’impuls inicial, constituint el conjunt definitiu de cent participants i treballat per eixos temàtics per tal de consensuar tres reptes i tres propostes de solució prioritàries en cadascun d’ells. La tasca dels deus eixos ha donat per resultat el total de trenta reptes i propostes destacades.

Fòrum internacional Fòrum internacional Fòrum internacional Fòrum internacional Fòrum internacional