Tret de sortida al projecte Youth Act!

El passat divendres 9 d’abril a la seu del Consell de la Joventut de Barcelona, es va presentar el projecte Youth Act! a les 10 parelles d’impuls que lideraran el procés participatiu durant els propers mesos. Vam reunir 10 persones dels moviments socials o associatius i 10 joves de l’acadèmia i les vam unir per parelles segons la seva experiència o militància, tenint en compte els 10 eixos centrals del projecte. 

L’objectiu d’aquesta primera sessió va ser, en primer lloc, presentar el projecte i posar en contacte les 10 parelles creant un primer espai de coneixença de la persona amb qui es treballarà, de les tècniques de suport i de la resta d’impulsores. També es va voler proporcionar un espai inicial de reflexió i debat amb l’objectiu d’aportar idees, reivindicacions i propostes al debat públic des d’una col.lectivitat compartida per cada una de les persones impulsores: la seva joventut. 

Així, la sessió es va dividir en diferents dinàmiques per tal de trencar el gel entre les participants i també es van fer una sèrie de debats en grups reduïts per començar a iniciar converses sobre els temes estructurals del projecte. Una de les principals premisses de Youth Act! és que cada nova generació ja no viu millor que l’anterior i que una societat i un món que es basin en la defensa dels drets humans no es poden permetre cap retrocés que vagi en detriment d’una vida amb dignitat. Per això, el concepte de “justícia intergeneracional” era una de les idees principals que es va posar a debat en aquesta primera sessió. També es va reflexionar sobre la necessitat d’incloure, d’una manera transversal, veus joves en els espais de presa de decisions. Finalment, les idees sorgides en aquests grups reduïts es van posar en comú en el grup general i l’equip tècnic les va recollir. 

Per moltes de les persones que vam participar en aquesta sessió, era la primera activitat presencial a la que assistíem després de molt de temps. L’emoció de tornar a interaccionar físicament entre iguals i participar en una activitat presencial era palpable i d’aquí també rau l’èxit d’aquesta primera sessió. Les idees que van sorgir van ser molt potents i el feedback va ser molt positiu, Youth Act! no podia començar millor! 

QUÈ ÉS YOUTH ACT!? QUÈ ÉS YOUTH ACT!? QUÈ ÉS YOUTH ACT!?