Impulsem l’Àgora de 100, espai de debat entre joves a Barcelona

Durant les tardes del 7 i el 14 de maig s’ha celebrat l’Àgora de 100 del projecte ‘YOUTH ACT: Joves en lluita per la justícia global’, duent-se a terme deu sessions de debat simultànies a les instal.lacions del Campus de Poble Nou de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). L’objectiu? Facilitar un espai de treball i intercanvi que permetés visibilitzar i aportar propostes i reivindicacions de les joves al debat públic.

La iniciativa ha comptat amb la participació de vint impulsores, involucrades en el projecte des de la jornada d’impuls del 9 de maig , així com de vuitanta joves més que s’hi han incorporat. Del conjunt de cent participants, la meitat formen part dels moviments socials i associatiu i l’altra meitat de l’acadèmia; totes elles han estat distribuïdes (conformant deu grups de deu persones) en els diferents eixos del projecte en funció de la seva proximitat i experiència en relació amb les temàtiques, que han estat les següents:

  • Feminismes i LGBTI+
  • Model econòmic i desigualtats
  • Emergència climàtica
  • Models educatius
  • Democràcia i lluita contra l’autoritarisme
  • Canvi tecnològic
  • Model territorial i mobilitat
  • Drets dels pobles
  • Antiracisme i decolonialitat
  • Cultura com a motor de canvi

Per mitjà d’unes dinàmiques que fomentaven la participació i escolta activa, a la primera sessió les participants s’han centrat en la detecció de reptes que cal abordar de forma prioritària en cadascun dels eixos; en la segona, s’han enfocat en l’anàlisi de propostes d’acció per afrontar-los. Així s’ha fet palesa, una vegada més, la voluntat d’aportar, compartir, construir i generar alternatives de forma col.lectiva per part de la diversitat de joves de Barcelona. El procés participatiu en cap cas ha pretès erigir-se en un instrument representatiu de la veu de tota la joventut de la ciutat; en tot cas, contribuir a fer d’altaveu de la pluralitat de joventuts que hi conviuen i a reivindicar que totes elles, des de diferents contextos, són agents a tenir molt en compte.Mitjançant els diàlegs, s’ha fet evident, de nou, que enfront l’adultocentrisme les joves aposten per propostes d’acció que busquen emparar el conjunt de la població; que cal trepitjar molt carrer, fomentar la participació ciutadana i no deixar al marge els col.lectius minoritzats, però que ja hi ha iniciatives i feina molt vàlida en marxa, que hi ha esperança en l’organització ciutadana; també, que cal continuar reclamant millors mesures a l’administració local, que hi ha molt marge d’acció des de l’àmbit més proper. Sobretot, però, l’Àgora de 100 ha estat un espai on s’han posat al centre els efectes de les nostres accions en l’entorn i en l’àmbit global on, a més, s’hi impulsen accions i lluites de referència amb les quals entrarem en contacte durant el Fòrum Internacional de la propera tardor.

QUÈ ÉS YOUTH ACT!? QUÈ ÉS YOUTH ACT!? QUÈ ÉS YOUTH ACT!?